Hur skaffar man körkort i Sverige?

Det finns sex stycken krav som du måste uppfylla för att få ditt körkort:

  1. Du har körkortstillstånd.
  2. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  3. Du har fyllt 18 år.
  4. Du har genomgått riskutbildning.
  5. Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
  6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området

Trafikanten Trafikskola kan hjälpa Dig hela ”vägen”!

Behöver du hjälp att ta körkort? Kontakta oss!