Förarprovet

Så här fungerar Sammanhållet förarprov för behörighet B:

  • Körkortsprovet hålls samman och betraktas som ett prov, som innehåller två delar (kunskapsprov och körprov).
  • Båda delarna av provet (kunskapsprovet och körprovet) bokas vid samma tillfälle.
  • När du har bokat tid för prov får du en bokningsbekräftelse med posten. Tillsammans med bekräftelsen får du ett inbetalningskort.
  • Kunskapsprovet och körprovet görs på samma dag eller nära varandra i tid.
  • Riskutbildningen ska vara genomförd och giltig innan du gör kunskapsprovet och körprovet.
  • Du börjar alltid med kunskapsprovet.
  • Körprovet ska genomföras oavsett resultatet på kunskapsprovet
  • Två månaders giltighet börjar gälla från första godkända provet.
  • Både kunskapsprov och körprov måste vara godkända inom giltighetstiden två månader. Om giltighetstiden har gått ut måste du göra båda proven igen.

Läs mer på Trafikverket.se